Privacy Policy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke inzake de AVG en andere privacywetten en –bepalingen is:
KLiNGEL Mail Order Finance GmbH
Postbus 200
2600 Berchem
E-mail: service@klingel.be
Website: www.klingel.be

II. Contact met onze afdeling Privacy

U kunt onze afdeling Privacy Policy bereiken via deze adressen:

KLiNGEL Mail Order Finance GmbH
ter attentie van de afdeling Privacy
Postbus 200
2600 Berchem
E-mail: privacy@klingel.be

III. Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

1. Wat houdt de ‘verwerking van persoonlijke gegevens’ in?

Onder persoonlijke gegevens worden in de zin van de AVG gegevens met betrekking tot de omstandigheden van een persoon verstaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uw naam, uw adres, uw geboortedatum etc.
Ook zogenaamde identificatienummers gelden als persoonlijke gegevens, wanneer ze aan een persoon gekoppeld kunnen worden. Onder identificatienummers worden bijvoorbeeld uw telefoonnummer, uw klantnummer, uw e-mailadres, uw bankrekeningnummer, uw creditcardnummer en het IP-adres van uw computer verstaan.
Als dergelijke gegevens onherkenbaar worden gemaakt en niet langer aan uw persoon kunnen worden gekoppeld (dit wordt ook wel anonimiseren genoemd), worden ze niet langer als persoonlijke gegevens beschouwd.
De verwerking van persoonlijke gegevens omvat alles wat er met de informatie kan gebeuren, zoals verzamelen, opslaan, aanpassen, veranderen, opvragen, doorgeven, koppelen of wissen.

2. Wij verwerken uw gegevens altijd volgens de regels van artikel 6 uit de AVG

De verwerking van persoonlijke gegevens is alleen toegestaan als er een wettelijke grondslag voor bestaat, bijvoorbeeld als u ons toestemming hebt gegeven, als u een aankoop bij ons wilt doen of als wij aan kunnen tonen dat wij een rechtmatig belang hebben bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de afhandeling van een bestelling die u in onze online shop hebt geplaatst (dus wanneer u een koopovereenkomst met ons sluit).
Het gaat hier bijvoorbeeld om informatie over welke artikelen u in de winkelwagen hebt geplaatst (ook  tijdelijk) en welke artikelen u op welk moment hebt besteld.
Als u hiermee instemt en ons toestemming geeft, zullen wij ook aanvullende informatie over u verzamelen en verwerken. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens over de manier waarop u onze website bezoekt en gebruikt en over uw aanmelding voor onze nieuwsbrief. Met deze aanvullende informatie kunnen we de kwaliteit van onze website en onze service verbeteren.
In elk geval hebben we uw toestemming nodig (of hebben we uw toestemming al eerder verkregen) voor alle handelingen die verder gaan dan de feitelijke verwerking van een bestelling, zoals:

 • Het versturen van onze nieuwsbrief

Wij mogen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming verwerken, wanneer het vooraf geven van toestemming om geldige redenen niet mogelijk is, maar de verwerking van uw gegevens wettelijk wel is toegestaan.
Er zijn ook andere gevallen waarbij wij uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw toestemming. Dit gebeurt dan op basis van legitieme belangen van onze onderneming of de belangen van een derde partij (artikel 6, paragraaf 1, letter f AVG).
In de volgende gevallen is er bijvoorbeeld sprake van een legitiem belang van onze firma:

 • Het versturen van nieuwsbrieven aan bestaande klanten
 • Het voor reclame-uitingen beschikbaar stellen van uw adres aan derden of aan dochterondernemingen van onze firma
 • Het versturen van catalogi

Als wij aanspraak willen maken op deze legitieme belangen, vereist de AVG dat we eerst controleren of uw persoonlijke rechten en vrijheden niet in het geding komen.

3. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is

Uw persoonlijke gegevens worden gewist wanneer wij ze niet meer nodig hebben en geen van de eerder genoemde wettelijke grondslagen nog bestaat. In bepaalde gevallen kan het vanwege wettelijke verplichtingen zijn dat wij uw persoonlijke gegevens toch moeten bewaren.
Wanneer wij uw gegevens om andere redenen langer bewaren, bijvoorbeeld om onze service te verbeteren, doen wij dit alleen wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven of als we er legitiem belang bij hebben.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens om technische redenen niet kunnen wissen, worden uw gegevens in elk geval uitgesloten van verdere verwerking (‘geblokkeerd’).

4. Gegevensbescherming: gegevensoverdracht via een veilige SSL-verbinding

We zijn ons ervan bewust dat de bescherming van uw gegevens bij het online winkelen belangrijk voor u is. Daarom worden uw persoonlijke gegevens (adres, klantnummer, bestelgegevens etc.) bij ons met behulp van de zogenaamde SSL-technologie (Secure Socket Layer SSL 3.0, RC4 met 128-bit encryptie (high), RSA 1024 bits, afhankelijk van de gebruikte browser) gecodeerd overgedragen. Zo voorkomen wij dat onbevoegde derden toegang krijgen tot uw gegevens. De beveiligde verbinding herkent u in uw browser aan de volgende twee punten: er staat ‘https: // ...’ in plaats van ‘http: // ...’ voor het webadres en er wordt een gesloten hangslot weergegeven.

Wilt u meer informatie over ons SSL-certificaat? Dubbelklik dan op het weergegeven hangslot in uw browser.

IV. Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens?

1: Het verzamelen van uw persoonsgegevens om technische redenen.

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, registreren onze systemen automatisch bepaalde gegevens van uw computer, tablet of smartphone. Dit gebeurt om technische redenen.
Wij verzamelen op deze manier bijvoorbeeld de volgende informatie:

 • Het type en de versie van uw internetbrowser
 • Het besturingssysteem van uw computer, tablet of smartphone
 • Uw internetprovider
 • Uw internetadres (IP-adres)
 • De datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website
 • Websites waarvandaan u bij ons bent terechtgekomen
 • Websites die u bezoekt vanaf onze website

Wij verzamelen dergelijke technische informatie in zogenaamde 'logfiles' (logbestanden). Dit doen wij om onze website correct weer te kunnen geven en om de oorzaken van eventuele technische problemen vast te kunnen stellen. Wij gebruiken deze informatie ook voor de technische optimalisatie van onze websites en voor de veiligheid van onze computersystemen en netwerken. 
De gegevens worden gewist zodra ze zijn verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Normaal gesproken wordt deze technische informatie na uiterlijk zeven dagen gewist of onherkenbaar gemaakt.

2: Het registreren van uw gebruikspatronen

Om u onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld met een website die optimaal is afgestemd op uw wensen, registreren wij uw activiteiten op onze internetpagina's.
Onze website gebruikt zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Elk van deze tekstbestanden heeft een karakteristieke serie tekens die uw computersysteem (met andere woorden, uw browser) herkent, elke keer wanneer u onze website bezoekt. 
Wij gebruiken zulke cookies om te kunnen analyseren hoe u onze website gebruikt, zodat we ons aanbod en onze service voortdurend kunnen verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld zien welke pagina's u vaak bezoekt, naar welke artikelen u zoekt en welke artikelen u in uw winkelmand hebt gelegd.
Wij hebben overeenkomsten afgesloten met externe dienstverleners, die voor ons registreren hoe vaak bepaalde pagina's van onze website worden bekeken naar aanleiding van promotionele activiteiten. Met deze gegevens kunnen we rapporten genereren over paginaweergaven, statistieken, aangeklikte advertenties en/of ander surfgedrag op onze website. Voorzover wij daarvoor toestemming hebben gegeven, gebruiken deze dienstverleners cookies, 'web beacons' en/of andere technologieën. Met de geregistreerde paginabezoeken kunnen geanonimiseerde statistieken over de bezoekers van onze website worden gegenereerd. Er worden voor dit doel uitsluitend anonieme gegevens verzameld over de aantallen bezoeken van bepaalde pagina's op onze website. Wij geven in geen geval persoonlijke gegevens van onze klanten door aan deze dienstverleners.
Een overzicht van door ons gebruikte cookies vindt u in het bijgevoegde document:

Cookie-Partner

Wij wijzen u op deze cookies en vragen u om toestemming voor het gebruik ervan, wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden altijd verwerkt op de wettelijke grondslag van het hierboven genoemde artikel 6 van de AVG.
Als u niet langer akkoord gaat met het gebruik van deze cookies op uw computer, kunt u ze op elk gewenst moment uit uw browser verwijderen en u kunt ook voorkomen dat ze in de toekomst worden opgeslagen. Wanneer u geen toestemming geeft tot het gebruik van deze cookies, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.
Ve Interactive
Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT, Amsterdam, hierna “Ve” genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers om conclusies te trekken over persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring te personaliseren met bijvoorbeeld aanbiedingen en weergaven tijdens of na het bezoeken van de website van de adverteerder of op websites van derden. Meer informatie over de technologieën is beschikbaar in het cookiebeleid en meer informatie over de doelen is beschikbaar in het privacybeleid van Ve. Hier bevindt zich een opt-outknop waarmee eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve worden verwerkt. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 van de AVG.
Webanalyse met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maken. De informatie die de cookie over uw gebruik van deze website verzamelt, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wanneer op deze website IP-anonimisering is geactiveerd, en uw computer bevindt zich binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten, dan wordt uw IP-adres door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt gestuurd.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. Wanneer wij daar opdracht toe geven, zal Google de informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen aan ons te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt overgedragen, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware hierop aan te passen. Wanneer u dit doet, kan het echter zijn dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en verwerkt die door cookies zijn gegenereerd, en die te maken hebben met uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres), door de daarvoor bestemde browser-plug-in te downloaden en te installeren. U kunt dit doen via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Deze website maakt gebruik van demografische data uit Google Analytics rapporten. Voor het samenstellen hiervan zijn op interesses gebaseerde advertentiegegevens van Google, en door externe aanbieders verzamelde bezoekersgegevens (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en interesses) gebruikt. Deze data zijn niet te herleiden tot specifieke personen. Deze functie kan op elk moment met behulp van de advertentie-instellingen worden uitgeschakeld.
Wij gebruiken Google Analytics bovendien om gegevens van AdWords en de Double-Click cookie uit te werken voor statistische doeleinden. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van de Advertentievoorkeurmanager: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl Wij wijzen u erop dat op deze website de code "_gaq.push(['_gat._anonymizeIp']);" aan Google Analytics is toegevoegd om te garanderen dat IP-adressen anoniem worden geregistreerd (IP-masking).

Deze website maakt ook gebruik van de webanalysedienst met bidmanagement van de firma Kenshoo, Arnulfstraße 126, 80636 München, met servers in de Verenigde Staten. Voor het optimaliseren van deze website worden geanonimiseerde gebruiksgegevens verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor het samenstellen van pseudonieme gebruikersprofielen. Bij het gebruik van Kenshoo Trackings worden cookies lokaal opgeslagen gedurende een periode van maximaal 90 dagen. Als websitebezoeker heeft u het recht, de opslag van uw (geanonimiseerde) gebruiksgegevens voortaan te voorkomen. U kunt dit doen via de Kenshoo opt-out-functie: https://kenshoo.com/privacy-policy/. De privacy officer van Kenshoo is bereikbaar via dit e-mailadres: privacy@kenshoo.com. Kenshoo verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en is aangesloten bij het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

3: Het versturen van onze digitale nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis digitale nieuwsbrief. Om deze aan u te kunnen versturen, gebruiken wij het e-mailadres dat u in het daarvoor bestemde veld hebt ingevuld (u geeft hiermee tevens toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres).
Wij registreren ook de datum en het tijdstip van uw aanmelding en uw IP-adres. Deze technische gegevens zijn nodig om misbruik van het formulier te voorkomen en de veiligheid van onze computersystemen en computernetwerken te waarborgen. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u er tevens mee akkoord dat wij uw gebruiksgegevens mogen inzetten voor het samenstellen van pseudonieme gebruikersprofielen. Deze gebruikersprofielen gebruiken we voor marktonderzoek, reclamedoeleinden of om de nieuwsbrieven beter af te kunnen stemmen op de wensen van onze klanten.
Wij sturen u onze nieuwsbrief alleen wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven.
Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u het abonnement op elk gewenst moment kosteloos opzeggen. U kunt dit doen door via de hiervoor bedoelde link onderaan de nieuwsbrief, door ons een e-mail te sturen of door ons op te bellen. Wij verwijderen dan uw e-mailadres(sen) uit onze lijst met nieuwsbriefontvangers.

4: U bestelt een artikel

Wanneer u een artikel bij ons bestelt, registreren wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw bestelling (bijvoorbeeld uw naam en adres).
Daarnaast registreren wij uw geboortedatum (bij nieuwe klanten), uw telefoonnummer(s) en indien nodig uw e-mailadres. Deze gegevens hebben we nodig om u te kunnen bereiken als we vragen hebben, of om u een orderbevestiging te kunnen sturen wanneer u via onze website hebt besteld. Voor de financiële afwikkeling van uw bestelling slaan wij tijdelijk betalingsgegevens op. Uw postadres wordt gebruikt om u catalogi en actuele aanbiedingen te kunnen sturen.
Als u op onze website artikelen hebt gekocht of bijvoorbeeld vragen hebt gesteld, en u hebt daarbij uw e-mailadres ingevuld, dan kan dit door ons gebruikt worden voor het versturen van reclame-e-mails. Dit zijn e-mails die naar bestaande klanten gaan en waarin dezelfde of soortgelijke artikelen worden aangeboden die u eerder hebt besteld.

5: U maakt een online account aan

Op onze website hebt u de mogelijkheid een online account aan te maken. Uw online account wordt geactiveerd op basis van uw klantnummer en de persoonsgegevens die u invult tijdens het plaatsen van een online bestelling. Met een online account kunt u onder andere de bezorgstatus van uw bestellingen bekijken, een bestelling annuleren of u kunt controleren of uw betaling door ons is ontvangen.
De technische gegevens die worden verzameld tijdens het verzenden van het formulier, zijn nodig om misbruik van het formulier te voorkomen en de veiligheid van onze computersystemen en computernetwerken te waarborgen.
Wanneer u uw online account niet meer wilt gebruiken, kunt u ons een e-mail sturen met het verzoek dit voor u te deactiveren. Uw online account kan definitief worden verwijderd wanneer alle openstaande bestel- en betalingstransacties zijn afgehandeld en wanneer de wettelijke bewaartermijnen is verstreken.

6: U neemt contact met ons op

Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen. U kunt ons ook een e-mail sturen.
Wanneer u het contactformulier verzendt, gaan wij ervan uit dat u ermee akkoord gaat dat wij alle gegevens gebruiken die nodig zijn voor het verwerken van uw contactaanvraag.
De technische gegevens die worden verzameld tijdens het verzenden van het contactformulier zijn nodig om misbruik van het formulier te voorkomen en de veiligheid van onze computersystemen en computernetwerken te waarborgen.
U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres dat u op de website vindt. Wanneer u dit e-mailadres gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen. Wij gaan ervan uit dat u door het sturen van de e-mail akkoord gaat met het gebruik van uw gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van uw contactaanvraag. 
De persoonlijke gegevens die worden meegestuurd met de contactaanvraag worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het verwerken van uw aanvraag. Wanneer u een online account bij ons hebt, bewaren wij de informatie in uw account als onderdeel van uw 'klanthistorie'.
De technische gegevens die worden verzameld tijdens de contactprocedure worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

7: Wij delen gegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met gespecialiseerde dienstverleners zoals ons call center, logistieke dienstverleners en EGV-dienstverleners (Elektronische Gegevensverwerking). Dit doen wij voor het opnemen van bestellingen en de verwerking en de verzending daarvan, voor het verwerken en het onderhoud van klantgegevens en voor reclamedoeleinden.
Wij gebruiken uw gegevens binnen onze onderneming. Wij delen uw adresgegevens in overeenstemming met de wetgeving van de AVG met zorgvuldig geselecteerde derden. Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u hiertegen bezwaar maken door ons een brief of e-mail te sturen. Hiervoor kunt u de onder l. genoemde adresgegevens gebruiken.
 

8: Kredietwaardigheidscontrole

Om onze wettelijke belangen te beschermen, kunnen wij persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole overdragen aan bedrijven die zich bezighouden met kredietwaardigheidscontroles.
Wij controleren uw kredietwaardigheid op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures. Hierin worden onder andere uw adresgegevens verwerkt. De verkregen informatie wordt gebruikt voor beslissingen omtrent de betalingscondities. Uw belangen zullen in overeenstemming met de wet in aanmerking worden genomen. Kredietwaardigheidscontroles laten wij door de volgende bedrijven uitvoeren: Firma CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstr. 2, 81373 München, de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en Bisnode Belgium NV/SA., Researchdreef 65, 1070 Brussel.


9. Social-media-plug-ins en -pixels: Facebook

Wij gebruiken plug-ins en pixels van het sociale media netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) op onze website. Daardoor kan uw bezoek aan onze website gevolgd worden door Facebook, ook wanneer u niet actief gebruikmaakt van de plug-ins of pixels (bijvoorbeeld voor het doel van retargeting). Wanneer u een Facebookaccount heeft, kunt u gebruikmaken van dergelijke plug-ins voor bijvoorbeeld het delen van informatie met vrienden of het plaatsen van links naar onze website op uw profiel.

Mail Order Finance GmbH heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins en pixels en op de informatie- en gegevensoverdracht naar Facebook, evenals het gebruik van de gegevens via sociale netwerken. De verantwoordelijkheid voor de privacy-conforme werking ligt bij Facebook.

Voor gedetailleerde informatie over het doel, de aard en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door Facebook en uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u door naar het privacybeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy .

U kunt voorkomen dat Facebook u volgt tijdens uw bezoek aan onze website door eerst af te melden bij Facebook en uw cookies te wissen voordat u naar onze website gaat.
 

10. Reclamedoeleinden

Voor reclamedoeleinden maakt onze website gebruik van cookies/reclame-identificatiecodes. Daardoor kunnen wij op websites, in apps en in e-mails van partners onze advertenties tonen aan bezoekers die interesse hebben in onze producten. Retargeting technologieën maken gebruik van uw cookies of reclame-identificatiecodes op basis van uw surfgedrag. Op de volgende websites kunt u zich uitschrijven op deze doelgerichte reclame:
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Het is mogelijk dat wij data, zoals technische identificatiecodes afgeleid van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem, met onze aangesloten reclamepartners delen. Zo kunnen zij een koppeling maken met uw apparaten en/of uw omgeving en u op uw apparaten en omgevingen een naadloze beleving bezorgen. Voor meer informatie over hun linking capabilities (verbindingscapaciteiten) verwijzen wij u naar hun privacybeleid vermeld op de bovenstaande platformen of hierna.
http://www.criteo.com/privacy/

V. Uw rechten

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken, hebt u, indien u zich kunt legitimeren, volgens de AVG verschillende rechten ten opzichte van ons.

1. Recht van inzage

U kunt bij ons opvragen of wij persoonlijke gegevens verwerken die betrekking hebben op u.
Wanneer dit het geval is, kunt u volgens de AVG bij ons informatie opvragen over de volgende onderwerpen:
(1) de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn verstrekt of later zullen worden verstrekt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie hierover niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
(5) het recht op verzoek tot wijzigen of wissen van uw persoonlijke gegevens, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het recht van bezwaar;
(6) het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van uw persoonlijke gegevens, tenzij u uw persoonlijke gegevens zelf hebt verstrekt;
(8) geautomatiseerde besluitvorming en profilering volgens artikel 22, paragraaf 1 en 4 van de AVG en, wanneer hier sprake van is, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede de effecten en de verwachte gevolgen die de geautomatiseerde besluitvorming en profilering voor u hebben.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke gegevens overgedragen worden aan derde landen (dit zijn landen die geen lid zijn van de Europese Unie) of internationale organisaties. Wanneer dit inderdaad het geval is, hebt u het recht in kennis te worden gesteld inzake de doorgifte van persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 46 van de AVG.
2.  Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren en/of aan te vullen als de gegevens onjuist of onvolledig zijn. We zullen de correctie en/of aanvulling onmiddellijk doorvoeren.
3.  Recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
In bepaalde gevallen kunt u om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen:
(1) wanneer u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist, kan de verwerking van uw gegevens voor een periode worden beperkt, zodat wij de tijd hebben om de juistheid van uw persoonlijke gegevens te kunnen verifiëren;
(2) wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is en u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gewist, kunt u in plaats daarvan om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens verzoeken;
(3) wanneer we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt vanwege een rechtsvordering;
(4) wanneer u een bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend en het nog niet zeker is of de gronden van onze onderneming zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, worden de gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming, vanwege een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Wanneer de verwerking van uw gegevens door ons beperkt wordt, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op gegevenswissing (‘Recht op vergetelheid’)

In bepaalde gevallen kunt u ons vragen uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te laten wissen. In de volgende gevallen zijn wij verplicht de gegevens onmiddellijk te wissen.

(1) De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
(2) Wanneer u uw toestemming herroept (zie hieronder) of er een andere wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens ontbreekt;
(3) Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zie hieronder) en er geen legitieme redenen zijn voor de verwerking ervan;
(4) Wanneer wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerkt hebben;
(5) Wanneer de persoonlijke gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht beschreven wettelijke verplichting. 

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens openbaar hebben gemaakt en we deze moeten verwijderen, moeten we maatregelen ondernemen om andere bedrijven die uw persoonlijke gegevens verwerken, te laten weten dat u ons hebt verzocht om uw persoonlijke gegevens (en alle kopieën daarvan) te wissen, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten (‘Recht op vergetelheid’).

Het recht op gegevenswissing bestaat niet wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is:
(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht beschreven wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, paragraaf 2, letter h) en i), en artikel 9, paragraaf 3 van de AVG;
(4) vanwege een rechtsvordering.

5. Recht op  het feit dat derden worden ingelicht over rectificatie of wissing van persoonlijke gegevens of over de beperking van de verwerking ervan

Wanneer u gebruik hebt gemaakt van het recht om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wissen of beperken, zijn wij verplicht om alle derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens hebben verstrekt, op de hoogte te brengen van deze wijziging, verwijdering of beperking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met onevenredige inspanningen. U hebt ook het recht om door ons geïnformeerd te worden over deze derden.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. U hebt ook het recht deze informatie over te dragen aan een ander bedrijf voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierbij niet worden aangetast.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens zonder dat hieraan kosten verbonden zijn. Dat geldt ook voor profilering en de e-mails die wij naar bestaande klanten sturen.

Wij zullen de verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is vanwege een rechtsvordering.
Wanneer uw persoonlijke gegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

8. Recht om de toestemming voor de gegevenswerking in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Dit geldt niet indien het besluit:
(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons
(2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op ons van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen
(3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming
In de in bij (1) en (3) genoemde gevallen treffen wij passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen. U hebt bijvoorbeeld recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt toe te lichten en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om bezwaar te maken bij de toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens ingaat tegen de verordeningen van de AVG.

Voor België is de toezichthoudende autoriteit: de Gegegevensbeschermingsautoriteit

Juli 2019
Download PDF