Ruilen en retourneren

Bedenktijd
Voor al onze bestellingen geldt dat u een bedenktijd heeft van 14 dagen. Gedurende deze termijn kunt u een bestelling altijd zonder opgave van redenen herroepen. Uiteraard is het ook mogelijk een artikel te ruilen. De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in op de dag nadat u het bestelde artikel heeft ontvangen. Bij een bestelling van meerdere artikelen gaat deze termijn in op de dag nadat u het laatste artikel heeft ontvangen. Conform art VI.53 WER gelden er wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht. Klingel hanteert echter geen uitzonderingen op het herroepingsrecht. Dit houdt dus in dat het herroepingsrecht bij Klingel zonder uitzondering op alle artikelen die u bij ons koopt van toepassing is.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U mag een  artikel alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het artikel te kunnen beoordelen. Dit houdt in dat u een artikel mag gebruiken zoals u dat ook in een winkel zou doen. Als u een artikel meer gebruikt dan is toegestaan, behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk te stellen voor de waardevermindering die hiervan het gevolg is.

Uitoefening van het herroepingsrecht
Bij elke bestelling ontvangt u een afleverings- en een retourbon. U maakt gebruik van uw herroepingsrecht als u het/ de artikel(en) met de retourbon  naar ons terugstuurt.

U kunt uw bestelling ook herroepen door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat u ook in onze bestelbevestiging aantreft. U kunt dit formulier online sturen aan: Herroeping@klingel.be. U kunt het formulier ook printen en per post sturen naar: Klingel, Postbus 200, 2600 Berchem. Voor de volledigheid melden wij nog dat u bent niet verplicht gebruik te maken van het herroepingsformulier; u mag ons ook een ondubbelzinnige verklaring van uw herroeping sturen.   
 
Als u artikelen terugstuurt, verzoeken wij u indien mogelijk de originele verpakking te gebruiken. De verzend- en verpakkingskosten blijven voor uw rekening. De kosten voor de retourzending nemen wij voor onze rekening. Als u de gehele bestelling retourneert, brengen wij u geen standaard verzendkosten in rekening.

Indien u de herroepen bestelling al heeft betaald, dan storten wij uw betaling binnen 14 dagen nadat u aangegeven heeft dat u uw bestelling wilt herroepen terug. Hierbij geldt dat wij mogen  wachten met terugbetalen tot het moment waarop u heeft aangetoond dat de artikelen zijn teruggezonden of tot het moment waarop wij de artikelen daadwerkelijk hebben ontvangen, naar gelang welk tijdstip eerst valt.