• Meer dan 30.000 artikelen
 • Veilig winkelen
 • Kosteloos retourneren
 • Nieuwsbrief
 • Catalogus aanvragen
 • Contact

Algemene voorwaarden

1. Bestellen

Klingel biedt een uitgebreid assortiment dameskleding, herenkleding, schoenen, ondermode en accessoires. Ook kunt u bij Klingel terecht voor artikelen voor in huis zoals huishoudartikelen, woonaccessoires en woontextiel. U heeft bij uw bestelling altijd de keuze uit meerdere bezorg- en betaalopties. Ruilen of retourneren is geen probleem. Klingel is gecertificeerd door BeCommerce, een extra waarborg voor vertrouwd en veilig winkelen.

Prijzen

De BTW is bij de vermelde prijzen inbegrepen.

2. Leveren

Minimale bestelwaarde en kortingscodes

De minimale bestelwaarde bedraagt € 45,00 per bestelling. Voor bestellingen waarbij een kortingscode ingewisseld wordt, geldt dat de minimale bestelwaarde eveneens € 45,00 per bestelling bedraagt. Voor online kortingscodes geldt verder dat deze uitsluitend online, dus via onze webshop, eenmalig ingewisseld kunnen worden. Per bestelling kan één kortingscode worden gebruikt. De korting vervalt als u artikelen terugstuurt waardoor het minimale bestelbedrag van € 45,00 niet meer behaald wordt. De korting vervalt eveneens als u alle artikelen van de bestelling terugstuurt. Contante uitbetaling van de korting is niet mogelijk.

Verzendkosten

Per bestelling betaalt u slechts éénmaal de verzend- en verpakkingskosten van € 5,95 ongeacht het aantal bestelde artikelen of eventuele nazendingen. Grote of zware artikelen worden bij u thuis afgeleverd met speciaal transport tegen de hierna genoemde toeslagen. De toeslag voor artikelen gekenmerkt met dit logo bedraagt € 19.- en met dit logo € 39.-.

Ruilen en retourneren

Voor al onze bestellingen geldt dat u een bedenktijd heeft van 14 dagen. Gedurende deze termijn kunt u een bestelling altijd zonder opgave van redenen annuleren. Uiteraard is het ook mogelijk een artikel te ruilen. De herroepingstermijn van 14 dagen gaat in op de dag nadat u het bestelde artikel heeft ontvangen. Bij een bestelling van meedere artikelen gaat de termijn in op de dag nadat u het laatste artikel heeft ontvangen. Conform art VI.53 WER gelden er wettelijke uitzonderingen op het herroepingsrecht. KLINGEL hanteert echter geen uitzonderingen op het herroepingsrecht. Dit houdt dus in dat het herroepingsrecht bij KLINGEL zonder uitzondering op alle artikelen die u bij ons koopt van toepassing is.
U dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U mag een artikel alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het artikel te kunnen beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat u een artikel mag gebruiken zoals u dat ook in een winkel zou mogen doen. Als u een artikel meer gebruikt dan is toegestaan, behouden wij ons het recht voor u aansprakelijk te stellen voor de waardevermindering die daarvan het gevolg is.
Als u een artikel wilt terugsturen, verzoeken wij u hiervoor, indien redelijkerwijs mogelijk, de originele verpakking te gebruiken. De verzendkosten van de artikelen blijven voor uw rekening als u niet de gehele bestelling retourneert. Klingel neemt de retourkosten voor haar rekening. Als u de gehele bestelling retourneert, brengen wij u geen verzendkosten in rekening.
Uitgebreide informatie over het herroepingsrecht vindt u hier.

3. Bezorgen

Leveringsvoorwaarden

Bestellen, bezorgen of betalen: Klingel maakt het u graag gemakkelijk Rustig thuis kijken en kiezen, de bestelbon invullen, bellen of mailen en wij leveren uw bestelling zo spoedig mogelijk. De levertermijn staat in onze webshop bij elk artikel vermeld. Voordat u tot koop overgaat, vindt u bij de bestelgegevens eveneens de levertermijn per artikel terug. Wij streven er nadrukkelijk naar binnen de wettelijke maximale levertermijn van 30 dagen te leveren, tenzij wij anders met zijn overeengekomen. Mochten wij door onvoorziene omstandigheden niet kunnen leveren binnen de overeengekomen termijn, dan heeft u het recht de koop zonder kosten ongedaan te maken.

De perfecte bezorging

Klingel besteedt de grootste zorg aan de verpakking en verzending van uw bestelling. Bezorgen doen wij daarom met Bpost. Per bestelling betaalt u slechts éénmaal de verzend- en verpakkingskosten van € 5,95 ongeacht het aantal bestelde artikelen of eventuele nazendingen. Uw pakje is tevens verzekerd tegen beschadiging en verlies. U kunt er zeker van zijn dat de door u bestelde artikelen veilig en netjes verzorgd bij u thuis komen.

Levering op uw huisadres

Als u voor levering op uw huisadres heeft gekozen, wordt uw pakje door de bezorger bij u thuis afgeleverd. Bpost bezorgt vijf dagen per week bij u thuis.

Met een zendingsnummer kunt u uw bestelling volgen. Dit nummer ontvangt u per e-mail, zodra de bestelling aan u verstuurd is. Uw pakket wordt één keer aangeboden op het door u gekozen adres.

Bpost levert van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

Als u niet thuis bent voor ontvangst, dan krijgt u een kaart in de bus met daarop het adres van een Bpost-afhaalpunt waar u uw pakket kunt afhalen.

Via het zendingsnummer dat vermeld staat op de kaart in uw brievenbus, kunt u op de website http://www.bpost.be de zending traceren en zo het adres en de openingstijden van het Bpost-afhaalpunt vinden. U heeft 15 kalenderdagen de tijd om het pakket daar op te halen. Gelieve de kaart uit uw bus en een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.

Levering via een Bpost-afhaalpunt

U kunt er ook voor kiezen uw bestelling bij een Bpost-afhaalpunt op te halen. Handig als u vaak niet thuis bent. U kiest zelf bij welk Bpost-afhaalpunt u uw bestelling af wilt halen. De ruime openingstijden van Bpost-afhaalpunten maken het mogelijk dat u op een tijd die u het beste schikt uw pakketje kunt afhalen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Zodra uw pakketje bij een Bpost-afhaalpunt binnen is, ontvangt u een bericht via e-mail, sms of telefoon. Als u uw pakketje nog niet heeft opgehaald, ontvangt u na 2 dagen een herinnering. Na 5 dagen ontvangt u nogmaals een herinnering. Als u na 15 dagen uw pakketje nog niet heeft opgehaald, wordt het teruggestuurd.

Uiteraard kunt u uw pakketje ook via een Bpostafhaal-punt terugsturen. Op het retouretiket staat de dichtstbijzijnde Bpost-afhaalpunt vermeld. Daarnaast kunt u altijd even op http://www.bpost.be kijken voor een afleverpunt bij u in de buurt.

Garantie

Klingel biedt twee jaar garantie op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Indien u aanspraak wilt maken op garantie verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Zie voor onze contactgegevens onze contactpagina.

Preventie namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be/. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt

4. Betalen

Kopen met kredietkaart en PayPal

Klingel biedt u de mogelijkheid online gemakkelijk en veilig met Bancontact, kredietkaart of via PayPal te betalen.

Betaling ineens

Bij betaling ineens krijgt u bij aflevering van uw bestelling een rekening. Deze moet u binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling betalen, minus de door u teruggezonden artikelen. Indien u voor betaling 14 dagen na ontvangst heeft gekozen, zal bij niet-betaling op de vervaldatum een rente van 10,5%* per jaar voor bedragen tot € 1.250,00 en 9,5%* per jaar voor bedragen vanaf € 1.250,00 worden aangerekend. Klingel is daarenboven gerechtigd een vergoeding te eisen voor de kosten van de herinneringsbrieven ten belope van € 4,00 per herinnering. Op het achterstallige bedrag wordt verder een nalatigheidsintrest berekend die gelijk zal zijn aan het gemiddelde van de wettelijke intrestvoet en het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage tot op de dag van de vereffening van de achterstallige schuld. Deze bedraagt 0,8% per maand of 10% op jaarbasis op het achterstallige bedrag. Bij de ingebrekestelling wordt tevens een schadevergoeding van 10% over het openstaande saldo berekend. Behoudens andersluidende wetsbepalingen zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd bij geschillen. Indien Klingel besluit de vordering uit handen te geven aan een incassobureau zal dit bureau het openstaande saldo verhogen met 25%. Verder zal dit bureau bij niet, of laattijdige melding van een adreswijziging 8,75% extra in rekening brengen.
(*) percentage mei 2014.

Betalingsuitstel

Klingel behoudt zich het recht voor geen gratis uitstel van betaling te verlenen in geval van enige achterstand van betalen. Het bedrag van gratis betalingsuitstel is onmiddellijk opeisbaar, bij 2 maanden betalingsachterstand van enig ander saldo. Voor nadere informatie over het krediet en de effectieve jaarrente, zie Klingel's Betaalwijze.

U betaalt in maandtermijnen

U krijgt hiertoe bij Klingel een kredietopening, conform de Wet op het Consumentenkrediet van 12 juni 1991, die aan de houder toelaat om bij Klingel aankopen te doen. U betaalt elke maand een minimum bedrag, de feitelijke maandelijkse aflossing, waarin een gedeelte rente en een gedeelte kapitaalaflossing is vervat. Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) bedraagt 10,5% voor bedragen tot € 1.250,00. Boven deze grens bedraagt het JKP 9,5%. Wijzigingen in de debetrente kunnen pas 1 maand na kennisgeving worden doorgevoerd. Maandelijks krijgt u van Klingel een rekeningoverzicht met steeds de bijgewerkte gegevens: wat u hebt besteld, wat u eventueel hebt teruggestuurd, wat u al hebt betaald en wat u nog moet betalen. Alles heel duidelijk en overzichtelijk.

Bij betalingsachterstand

Wij hopen dat dit niet zal voorkomen, maar mochten de door u verschuldigde termijnbedragen niet tijdig door ons worden ontvangen, dan mag de overeenkomst voor de kredietopening door ons worden opgezegd. Als de rekeninghouder in gebreke blijft op de overeengekomen vervaldag het verschuldigde termijnbedrag te betalen, zal nalatigheidsintrest op het vervallen en onbetaald gebleven gedeelte van het kapitaal berekend worden. Deze zal nimmer hoger liggen dan de laatst toegepaste debetrentevoet, verhoogd met een coëfficient van 10%. Indien de kredietgever in gebreke blijft zijn verbintenis tijdig uit te voeren zal hij eenzelfde nalatigheidsintrest verschuldigd zijn. Bovendien is de kredietgever gerechtigd een vergoeding te eisen voor de kosten van de herinneringsbrieven ten belope van € 4,00 per herinnering vermeerderd met portkosten, alsmede om de kosten van het ter post aantekenen in rekening te brengen. De kredietgever kan de kredietovereenkomst ontbinden of de onmiddellijke betaling van de nog te vervallen termijnen te eisen als de rekeninghouder ten minste twee termijnen of een bedrag gelijk aan 20% van de totale terug te betalen som niet heeft betaald en één maand na het per post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling zijn verplichtingen niet is nagekomen of na ongevraagde overschrijding van de kredietlimiet voor een periode van 45 dagen zonder terugbetaling. In dat geval is de rekeninghouder verplicht het verschuldigd blijvende saldo, het bedrag van de vervallen en niet-betaalde totale kosten van het krediet, alsmede nalatigheidsinterest, berekend op het verschuldigd blijvend saldo te voldoen. Eveneens zal de rekeninghouder een schadevergoeding verschuldigd zijn die is vastgesteld op 10% van het verschuldigd blijvend saldo. Vanaf dat moment berekenen wij u 0,8% nalatigheidsinterest per maand.

Een schriftelijke overeenkomst

Voor aankopen op krediet moeten wij op grond van de wettelijke bepalingen u een schriftelijk aanbod van kredietopening toezenden. De kredietopening komt tot stand door de ondertekening van dit aanbod door de rekeninghouder. Onverminderd artikel 45, § 2, is de kredietovereenkomst op afstand bedoeld in het eerste lid slechts voltrokken bij het verstrijken van de bedenktermijn, toepasselijk op de verkoop op afstand, bedoeld door de wetgeving op de handelspraktijken en voor zover de consument zijn recht om af te zien niet heeft uitgeoefend. Tijdens die bedenktermijn heeft de consument eveneens het recht om de kredietgever mee te delen dat hij van de kredietovereenkomst afziet. Buiten de debetrente en de kosten die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn bepaald mogen geen kosten noch vergoedingen worden geëist, de bedongen vergoedingen bij niet-uitvoering van de overeenkomst uitgezonderd. Elke partij kan de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen met een opzeggingstermijn van 3 (drie)maanden. Deze termiijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende opzeggingsbrief bij de post werd afgegeven. Bij het verstrijken van deze termijn zijn alle schulden uit hoofde van de kredietopening opeisbaar en dienen zij onmiddellijk betaald te worden.

Enig voorbehoud

Bij het verlenen van krediet besteden wij de grootst mogelijke zorg aan de bescherming van uw en onze belangen. Of uw bestelling(en) en de door u gewenste kredietopening door ons zal worden geaccepteerd, hangt onder meer af van uw bestel- en betaalgedrag, onze eigen economische ervaringsgegevens en de informatie die wij bij de Centrale Gegevensbank van de Nationale Bank of een andere gegevensinstelling inwinnen. Hebben wij meer gegevens nodig, dan behouden wij ons het recht voor aan klanten aanvullende gegevens op te vragen. Op basis van al deze gegevens behouden wij ons het recht voor bestellingen niet uit te voeren of geen kredietopening te verlenen. Bij niet accepteren of (gedeeltelijke) afwijzing van een kredietaanvraag, kunt u schriftelijk om een opgave van reden verzoeken.

5. Klachten

Natuurlijk doen wij er alles aan om u als klant tevreden te stellen. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze producten of diensten, dan kunt u dit melden aan onze klantenservice: service@klingel.be . Wij zullen dan eerst in overleg met u proberen tot een goede oplossing te komen. U krijgt in ieder geval binnen de 5 werkdagen bericht binnen welke termijn wij u een voorstel tot oplossing zullen doen toekomen. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan kunt u uw geschil voorleggen aan BeCommerce via het adres: info@becommerce.be Er zal dan eerst naar een minnelijke schikking worden gezocht voordat een gerechtelijke procedure zal worden ingesteld.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk klachten te melden via het ODR- platform van de Europese Commissie. Dit ODR- platform is te vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Algemeen

Voor elk aanbod geldt: levering zolang de voorraad strekt. Lichte afwijkingen in kleur, materiaal en vormgeving zijn mogelijk. Wijzigingen in het BTW-tarief kunnen doorgevoerd worden. Indien een bestelling niet kan worden uitgeleverd, zal de verkoopovereenkomst van rechtswege worden ontbonden (overeenkomstig Artikel 81 § 1 van de Wet betreffende de Handelspraktijken). Op de bestelling, de verkoop, de levering en de betaling van alle door Klingel in haar catalogi of anderszins aangeboden artikelen zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Klingel van toepassing. Kennelijke zet- en drukfouten binden Klingel niet.

Bestelgegevens

Als u online bij ons bestelt, krijgt u direct nadat u tot koop bent overgegaan de bestelgegevens te zien. Deze kunt u desgewenst printen. U ontvangt tevens een bevestiging per mail van uw bestelling. Hierin vindt u alle besteltgegevens zoals de door u bestelde artikelen, betaal-en levergegevens terug. Ook vindt u hierin een link naar onze Algemene Voorwaarden.

Gegevensbeveiliging

De voor de verkoopafhandeling benodigde gegevens worden opgeslagen en in het geval van de bestelafhandeling aan de aan ons verbonden ondernemingen en aan serviceondernemingen doorgegeven. Adresgegevens worden ook voor reclamedoeleinden benut, waarbij u het gebruik van uw gegevens ten alle tijde kunt herroepen. U beschikt over het recht op toegangs en een verbeteringsrecht betreffende uw gegevens in ons bestand, en een schraprecht uit ons bestand. Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens tijdens het doorgeven via internet te waarborgen zetten wij bij alle formulieren de SSL-techniek in. Daarom komen er tijdens het internetbezoek bij de online-bestelafwikkeling "cookies" in beeld. In deze cookies wordt alleen technische en in geen geval persoonlijke informatie opgeslagen. Hier vindt u de lijst met onze cookie-partners. Kijk voor meer informatie over deze punten ook op onze pagina Gegevensbeveiliging.

BeCommerce

De website klingel.be draagt het BeCommerce Label. Dit betekent dat onze website door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt op het respecteren van de BeCommerce Label Code van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). Deze Code beschermt uw belangen als consument. U vindt meer informatie over de garanties van het BeCommerce Label op http://www.becommerce.be.

Toezichthoudende autoriteit Algemene Directie Economische Inspectie
North Gate 3
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Colofon

Mail Order Finance GmbH inzake Klingel
Uitbreidingstraat 180/6A
2600 Berchem
Tel: 070 - 23.39.92 (€ 0,30/min)
Tel. contracten: 03 - 2854800 (lokaal tarief)
E-mail: service@klingel.be
Handelsregister Antwerpen Nr. 317541
BTW-nummer BE0451.129.281

Augustus 2021

Hier kunt u de Algemene Voorwaarden downloaden.


waiting...

CONTACT
070 - 23.39.92 (Bestel) (€0,30/min) *Wij beantwoorden uw vragen graag van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 21.00 en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur
VEILIG BETALEN
 • Overschrijvingsformulier
 • Maandtermijnen met krediet
 • PayPal
 • Visa
 • Mastercard
 • Bancontact
VOLG ONS
ONZE PARTNERS
 • BPost
VEILIG WINKELEN
 • Be Commerce
 • ECommerce Europe
 • ForusP Secure
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten 5,95€ per bestelling. | 070 - 23.39.92 ( € 0,30/min)